LED Display System

จอแสดงภาพชนิด LED (FullColor LED Screen) 

จอแสดงภาพ Full Color Display Board มีวงจรในการปรับระดับสี (Processing depth) ที่มี ความละเอียดสูงถึง 1 0 บิต ซึ่งสามารถประมวลผลภาพที่จะแสดงให้มีความละเอียดของจำนวนสีได้มากถึง 1. 07 พันล้านสี ทำให้ได้ภาพที่มีสีสันสดใสเสมือนจริง เหมาะต่อการใช้นำเสนอภาพวีดีโอ (VDO image) คอมพิวเตอร์กราฟฟิค (Computer graphic) และภาพเคลื่อนไหว (Animation) สำหรับใช้โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตามสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการ และแหล่งธุรกิจ - ชุมชน หรือการใช้เป็นสกอร์บอร์ด (Score-board) ในสนามกีฬา
 
  
  Modular Design & Light Weight
 
  จอแสดงภาพ Full Color Display ถูก ออกแบบให้มีลักษณะเป็นโมดูล (Modular) โดยจะประกอบโมดูลย่อยๆ เหล่านี้ให้เป็นจอภาพขนาดใหญ่ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการติดตั้งให้เหมาะสมกับขนาดและสถานที่ติดตั้งของลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นการง่ายต่อการบำรุงรักษา คือในกรณีโมดูลใดโมดูลหนึ่งเสียหายก็สามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะโมดูลที่เสียไปได้โดยทันที สำหรับวัสดุที่เลือกใช้ทำโมดูลด้านหน้าเป็นโพลี่คาร์บอเนตซึ่งจะมี คุณภาพใช้งานกลางแจ้งโดย ไม่บิดงอ ไม่หดตัว ไม่เปลี่ยนรูปทำให้ปราศจากปัญหาภาพที่ได้บิดเบี้ยว ไม่เป็นพื้นเดียวกัน ไม่เหมือนภาพจริงเมื่อใช้งานระยะยาว ส่วนโครงสร้างด้านหน้าทำจากอลูมิเนี่ยมทำให้ไม่เกิดสนิม และมีน้ำหนักเบา
 
  
  เนื่องจากการประกอบโมดูลย่อยๆเป็นจอภาพขนาดใหญ่ จำเป็นต้องทำให้จอภาพในแต่ละโมดูลมีสีและความเข้มแสงใกล้เคียงกันมากเพื่อให้ได้ภาพที่สวยไม่เป็นรอยด่างที่เกิดจากสีหรือความเข้มแสงที่ต่างกัน รวมถึงการเปลี่ยนโมดูลเมื่อจากเกิดชำรุดหรือเสียหาย เหล่านี้มีความสำคัญมากทำให้เราเลือกซื้อ เครื่องวัดมีคุณภาพสูงเพื่อทดสอบโมดูล ทั้งประกอบใหม่และโมดูลที่ต้องนำไปเปลี่ยนเพื่อให้ได้จดภาพคุณภาพสูง

     

ทั้งนี้เรายังคำนึงถึงความสามารถในการมองเห็นภาพได้คมชัดทุกสภาพ ไม่ว่าจะเป็นสภาพที่มีแสงจ้า ในยามค่ำคืน โดยเพิ่มวงจรในการตรวจสอบระดับความเข้มของแสงสว่างภายนอก เพื่อ ปรับความสว่างของภาพที่แสดงได้ถึง 8 ระดับ ให้สัมพันธ์กับความสว่างภายนอก เพื่อเป็นการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงกลางคืน และช่วยยืดอายุการใช้การของอุปกรณ์โดยเฉพาะ LED
 
  
  ภาพที่จะนำไปแสดงยังจอแสดงภาพ Full Color Display จะถูกส่งมาจากคอมพิวเตอร์ควบคุม ซึ่ง สามารถรับสัญญาณภาพได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ RGB, DVI, YUV, YV, COMPOSITE, S-VIDEO, HDTV 
 
  
Image Processing Software 
  เพื่อให้การนำเสนอด้วยจอแสดงภาพ Full Color Display น่าสนใจและตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯมีโปรแกรมรองรับการใช้งานที่เน้นความง่ายและหลากหลายฟังก์ชั่นในการใช้งาน เช่น จัดแบ่งการแสดงผลของแต่ละสัญญาณอินพุตทำให้สามารถแสดงภาพจาก Video, Website, ภาพกราฟิก หรือข้อความวิ่งภายในหน้าจอเดียวกัน ได้ และยังสามารถตั้งเวลาการแสดงภาพจากสัญญาณอินพุตต่างๆได้ตามเวลาที่ต้องการ (Time Table) เช่นเดียวกับรายการทีวีทำให้ เหมาะสำหรับการใช้จอเป็นสื่อโฆษณาโดยสามารถบริหารเวลาในการแสดงรายการ ข้อมูลข่าวสารและโฆษณาสินค้า

 

 

ป้ายเปลี่ยนข้อความ (Variable Message Sign)

   
  เป็นป้ายแสดงข้อความกลางแจ้งชนิด LED โดยจะทำงานตามที่ถูกโปรแกรมไว้ และสามารถเปลี่ยนแปลงโดยการควบคุมทางไกลจากคอมพิวเตอร์ มีรุ่นให้เลือกทั้งแสดงภาพสีจริง ภาพกราฟฟิค แสดงตัวอักษร 65,536 เฉดสีที่มีรูปแบบการแสดงหลายหลาก เช่น วิ่งจากซ้ายไปขวา วิ่งจากล่างขึ้นบน ฯลฯ
 
  
คุณลักษณะเฉพาะของ LED
 
•  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและออกแบบโดยผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองการจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 เวอร์ชั่น 2000
•  LED ที่ใช้ต้องมาจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสูง เช่น Agilent (Hewlett Pachard), Nichia, Toyoda Gosei, Cree หรือเทียบเท่า โดยนำเอกสารรายละเอียดของหลอด ได้แก่ แคตตาล็อคของหลอด LED ที่เซ็นต์รับรองโดยผู้ผลิตพร้อมตราประทับบริษัทฯ มายืนยันในวันยื่นซองประกวดราคา
•  หลอด LED ที่ให้แสงสีแดงต้องผลิตจากสาร AllnGaP (Aluminium Indium Gallium Phosphide) และหลอด LED ที่ให้แสงสีเขียวต้องผลิตจากสาร InGaN (Induim Gallium Nitride)
•  อุณหภูมิการทำงานของหลอด LED อยู่ระหว่าง -40 o C ถึง +70 o C
•  หลอด LED ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 100,000 ชั่วโมง
•  วัสดุที่ห่อหุ้มตัวกำเนิดแสงของหลอด LED ต้องเป็นวัสดุที่ทำจาก Optical grade epoxy ชนิดป้องกันแสง UV
 
  
คุณสมบัติทั่วไป
 
•  ป้ายเปลี่ยนข้อความมีให้เลือก 3 รุ่น ได้แก่ หนึ่งสี , 65,536 เฉดสี และสีจริง โดยรุ่น 65,536 เฉดสีเป็นการผสมสีระหว่างสีแดงกับสีเขียวหรือสีน้ำเงิน และ รุ่น สีจริงใช้การผสมสีของ LED 3 สี ได้แก่ สีแดง (Red), สีเขียว (Green) และสีน้ำเงิน (Blue) ทำให้ได้จำนวนสีทั้งหมด 1.073 ล้านล้านสี
•  ป้ายฯ ถูกออกแบบเป็น Modular Design ที่สามารถเพิ่มหรือลดขนาดได้โดยง่าย และต้องมีระดับในการป้องกันจากสภาพแวดล้อมสำหรับทุกโมดูล ที่ IP 5 5
•  สามารถแสดงได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพกราฟฟิกและตัวอักษร โดยการแสดงเป็นตัวอักษรต้องได้ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
•  สามารถแสดงข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น แบบวิ่งขึ้น – ลง , ซ้าย – ขวา ในแบบต่อเนื่องและไม่สะดุดทุกด้าน
•  จอแสดงผลสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า 100 จอ
•  สามารถปรับความสว่างของ LED ได้ถึง 4 ระดับ
•  ป้ายแสดงภาพต้องมีความสว่างไม่น้อยกว่า 5,000 NIT ( แคนเดลาต่อตารางเมตร )
•  ตัวกล่องป้ายทำจากอลูมิเนียมเพื่อป้องกันการเกิดสนิม และต้องมีระดับในการป้องกันจากสภาพแวดล้อมที่ IP 6 5
•  สามารถใช้งานได้ดีในอุณหภูมิ 0 o C – 7 0 o C
 
  
ทางด้านสื่อสารและควบคุม
 
•  สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างป้ายฯ กับศูนย์โดย Modem ผ่านสายโทรศัพท์ , Optic Fiber, GPRS, Local Area Network (LAN) port หรือ ระบบ Internet TCP/IP
•  สามารถส่งข้อมูลได้ในขณะที่ป้ายฯกำลังแสดงผลอยู่ โดยจะเปลี่ยนเป็นแสดงข้อความใหม่เมื่อได้รับข้อมูลครบ
•  สามารถควบคุมบังคับการทำงานได้จากศูนย์ควบคุมทั้งแบบแสดงผลอัตโนมัติตามตารางเวลา (Time Table) หรือ ความคุมโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ (Manual)
•  ข้อมูลที่ศูนย์ควบคุมสามารถตรวจสอบได้มีดังนี้ ข่าวสารที่กำลังแสดงผลอยู่ , ข่าวสารที่ถูกเก็บไว้ในจอแสดงผล , วันและเวลาในการควบคุมจอแสดงผล , ขนาดของหน่วยความจำที่ใช้ , และระดับของความสว่างของจอแสดงผล , การชำรุดของอุปกรณ์
•  โปรแกรมที่ใช้จัดทำข้อความเป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการของ Windows โดยสามารถเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรของ Microsoft Windows และแสดงรูปภาพจากไฟล์ BMP, JPG หรือ GIF ได้
 
  
ทางด้านการผลิต
 
•  ผลิตโดยผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองการจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001
•  PCB ทุกแผ่นเชื่อมด้วยวิธี wave soldered พร้อมเคลือบสารป้องกันการเกิดสนิมบนลายทองแดง
•  แหล่งจ่ายไฟเป็นแบบ Switching Power Supply และมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากเนื่องจากฟ้าผ่า
 
  
  Modular Design & Light Weight 
  ป้ายเปลี่ยนข้อความ (Variable Message Sign) ถูก ออกแบบให้มีลักษณะเป็นโมดูล (Modular) โดยจะประกอบโมดูลย่อยๆ เหล่านี้ให้เป็นป้ายขนาดใหญ่ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการติดตั้งให้เหมาะสมกับขนาดและสถานที่ติดตั้งของลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นการง่ายต่อการบำรุงรักษา คือในกรณีโมดูลใดโมดูลหนึ่งเสียหายก็สามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะโมดูลที่เสียไปได้โดยทันที สำหรับวัสดุที่เลือกใช้ทำโมดูลด้านหน้าเป็นโพลี่คาร์บอเนตซึ่งจะมี คุณภาพใช้งานกลางแจ้งโดย ไม่บิดงอ ไม่หดตัว ไม่เปลี่ยนรูป ทำให้ปราศจากปัญหาป้ายที่ได้บิดเบี้ยว ไม่เป็นพื้นเดียวกัน เมื่อใช้งานระยะยาว ส่วนโครงสร้างด้านหน้าทำจากอลูมิเนี่ยมทำให้ไม่เกิดสนิม และมีน้ำหนักเบา