บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 29,31 ซอยรามคำแหง 60/3

ถนนรามคำแหง(สุขาภิบาล3) แขวงรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร (662)735-0590-4,(662)735-3141-5,(662)735-0601-5 แฟ๊กซ์ (662)735-0589

E-mail : admin@forth.in.th