Traffic System

เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร ( Traffic Controller )

 

เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งคิดค้นจากทีมงานวิศวกรคนไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานบน Technology ที่ทันสมัย อุปกรณ์คุณภาพสูง พร้อมระบบป้องกันการผิดพลาดอย่างครบครัน มีความทนทานสูง ส่วนการติดตั้งและใช้งานเน้นความสะดวกและใช้งานง่ายเป็นหลัก
 
•  ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องถูกออกแบบเป็น MODULAR
•  ติดตั้งบนมาตรฐาน RACK 19” ที่เปิดแบบบาน Swing
•  สามารถโปรแกรมการทำงานโดยผ่านทาง Notebook หรือ Program Panel
•  สามารถเปลี่ยนโปรแกรมการทำงานของเครื่องใหม่โดยไม่ต้องปิดเครื่อง
•  เครื่องจะเก็บข้อมูลลำดับเหตุการณ์การทำงานและข้อผิดพลาด โดยสามารถเรียกดูได้จากจอ LCD ที่ Program Panel
 
  คุณสมบัติทั่วไป
 
•  สามารถกำหนดระบบการทำงานของเครื่องควบคุมเป็นดังนี้ : 
-  Vehicle Actuated Mode การให้เวลาปล่อยรถแต่ละด้านของทางแยกตามบริมาณรถ
-  Fixed Time Mode การตั้งให้เครื่องปล่อยรถแต่ละด้านแบบอัตโนมัตตามที่ได้โปรแกรมล่วงหน้า
-   Manual Control Mode ให้ตำรวจควบคุมการปล่อยรถในทางแยกเอง
-   Flashing Mode การตั้งเครื่องให้แสดงแบบสัญญาณกระพริบ
-   Hurry Call Mode การให้สัญญาณไฟในทางเร่งด่วนเมื่อมีการร้องขอ
-   Cable Link Mode การปล่อยรถแบบประสานสัมพันธ์ระหว่าง 2 ทางแยกขึ้นไป
 
  
  •  สามารถใช้หนึ่งเครื่องควบคุมมากกว่า 1 ทางแยก 0 
  •  สามารถสลับ Sequence ของจังหวะไฟเมื่อใช้ระบบ Manual โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามที่ตั้งไว้ 
  •  สามารถกำหนดให้ไฟเขียวของโคมสัญญาณไฟกระพริบก่อนดับ 
  •  สามารถบันทึกแผนควบคุมเวลาได้ 8 แผน / วัน โดยแยกเป็นวันธรรมดา , วันเสาร์ , วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้มากถึง 99 วัน 
  •  ติดตั้งและซ่อมบำรุงได้ง่ายโดยแผงวงจรจะแยกเป็นแต่ละระบบติดตั้งอยู่บน Rack เฟรมที่เปิดแบบบาน Swing บนมาตรฐาน Rack 19” 
  •  สามารถโปรแกรมข้อมูลต่างๆของระบบได้แก่ จังหวะไฟ , เวลาของจังหวะไฟ , แผนการเดินรถ ผ่านปุ่ม Keypad 14 keys และแสดงเมนูการทำงานบนจอ LCD ขนาด 20 ตัวอักษร 2 บรรทัดได้ภายในเครื่อง หรือโปรแกรมโดยคอมพิวเตอร์ ในขณะที่เครื่องยังทำงานควบคุมสัญญาณไฟได้ตามปกติ (Multitasking) 
  •  สามารถเก็บข้อมูลลำดับเหตุการณ์การทำงาน และข้อผิดพลาดต่างๆ ( Event Log Data ) ได้มากกว่า 30,000 เหตุการณ์ สามารถเรียกดูได้บนจอ LCD ภายในเครื่อง หรือ Upload ข้อมูลไปยัง Computer เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อ 
  •  ระบบ Vehicle Detector สามารถปรับความไวของการตรวจจับได้ถึง 7 ระดับ ทำให้สามารถรู้ขนาดของยานพาหนะได้ เช่น รถจักรยาน ไปจนถึงรถโดยสาร พร้อมสัญญาณเตือนหากเกิดความขัดข้องในระบบตรวจสอบ 

 

โคมสัญญาณไฟคนข้ามถนนพร้อมชุดนับเวลาถอยหลัง  ( LED Pedestrian Light with Countdown)

เป็นอุปกรณ์สำหรับการแสดงสัญญาณจังหวะการข้ามถนนของคนเดิน และแสดงเวลาของสัญญาณไฟคนข้ามถนน ทำให้รู้เวลาของจังหวะสัญญาณ ช่วยในการตัดสินใจขณะข้ามถนนและช่วยลดอุบัติเหตุ
 
  ลักษณะการทำงาน
 
•  ในโหมด Fixed Time โคมสัญญานไฟตัวเลขจะแสดงเวลานับถอยหลังของเวลาสัญญาณไฟจราจร
•  ในโหมด Manual โคมสัญญาณไฟตัวเลขจะแสดงเครื่องหมาย “ - - ” โดยสีในการแสดงผลจะเป็นตามสีของจังหวะสัญญาณไฟจราจร หรือไม่แสดงผลใดๆ
•  โคมสัญญาณไฟรูปคนยืน จะแสดงในจังหวะสัญญาณไฟสีแดง และโคมสัญญาณไฟรูปคนเดินจะแสดงในจังหวะสัญญาณไฟเขียว ซึ่งจะแสดงการเคลื่อนไหว 4 จังหวะ

 

โคมสัญญาณไฟจราจรประเภท LED  ( Traffic Light )

   
  เนื่องจากโคมสัญญาณไฟจราจรเป็นอุปกรณ์ให้สัญญาณ รถด้านไหนไป ด้านไหนหยุด ดังนั้นถ้าอุปกรณ์เกิดทำงานผิดพลาดสิ่งที่ตามมานั้นคือ อุบัติเหตุและอาจถึงแก่ชีวิต ดังนั้นเราจึงออกแบบและทดสอบการใช้งานทุกด้าน เพื่อให้เหมาะกับสภาพการใช้งานในเมืองไทย เป็นโคมสัญญาณไฟจราจรที่ใช้หลอด LED เป็นตัวกำเนิดแสงทำให้ได้แสงที่สว่างและประหยัดพลังงานมากกว่า 4 เท่า อายุใช้งานยาวนานกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับแบบเดิม ( Halogen )
 
  
  มาตรฐานการผลิต
 
  เรามีโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงพร้อมเครื่องมืออันทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย เพื่อรองรับการผลิตสินค้าโดยมีมาตรฐาน ISO 9001 เวอร์ชั่น 2000 เป็นเครื่องรับรองคุณภาพ
 
  
  ความสว่าง
 
•  หลอดแบบเดิมใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้ไส้หลอดร้อนขึ้นจนเปลี่ยนเป็นความสว่าง กำลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่จะสูญเสียไปกับพลังงานความร้อน
•  หลอด LED จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงโดยตรง
 
  
  สี
 
•  แสงของหลอดแบบเดิมประกอบด้วยความยาวคลื่นของสีหลายสี ทำให้ต้องอาศัยเลนส์สีเพื่อให้โคมไฟมีสีตามต้องการ
•  หลอด LED จะเปล่งสีออกมาในช่วงความยาวคลื่นของสีเดียว
 
  
  อายุการใช้งาน
 
•  หลอดแบบเดิมประมาณ 8,000 ชั่วโมง
•  หลอด LED ยาวนานถึง 100,000 ชั่วโมง
 
  
 คุณสมบัติของดวงโคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED
 
•  กรณีหลอด LED ที่ติดตั้งภายในโคมสัญญาณไฟจราจร ดวงใด ดวงหนึ่งดับ LED ดวงอื่น ๆ ยังคงใช้งานได้เป็นปกติ ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะเข้าใจผิดและสับสน
•  ค่าความเข้มการส่องสว่างของหลอดสัญญาณไฟจราจรขนาด 210 มม . และขนาด 300 มม . ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ITE ( Institute of Transportation Engineers)
•  เพื่อให้หลอดโคมสัญญาณไฟจราจรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด โคมหลอดสัญญาณไฟจราจรมีตัวประกอบทางไฟฟ้า (Power Factor : PF) ไม่น้อยกว่า 0.9
•  มีวงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน , กระแสไฟฟ้าเกิน
•  โคมสัญญาณไฟจราจรเป็นชนิดที่สามารถติดตั้ง เข้ากับกล่องดวงโคมสัญญาณไฟจราจรขนาด 210 mm . และ 300 mm . ได้เป็นอย่างดี
•  โครงของชุดโคมสัญญาณไฟจราจร ผ ลิตจากสารโพลีคาร์บอเนตสีดำ ชนิดป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้เป็นอย่างดี ยืดหยุ่นไม่แตกง่าย ไม่เปลี่ยนรูปทรง ทนการกัดกร่อน ในสภาวะการใช้งานของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
•  โคมไฟต้องประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน ส ามารถป้องกัน น้ำ ฝุ่นละออง ไอน้ำ ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่จะเข้าไปภายในชุดโคมได้ตามมาตรฐาน IEC ไม่น้อยกว่าระดับ IP65
•  โคมไฟต้องมีเลนส์สีใสปิดด้านหน้า สามารถถอดและประกอบเข้าโคมหลอดได้อย่างดี โดยมีคุณสมบัติดังนี้
•  ผลิตจากสารโพลีคาร์บอเนตชนิดป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตสีใส
•  ไม่แตกง่าย ไม่เปลี่ยนรูปทรง ทนทานต่อความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 150 องศาเซลเซียส
•  ทนการกัดกร่อนและแตกร้าว
•  ทนต่อการเปลี่ยนสีเนื่องจากแสงอาทิตย์หรือสิ่งแวดล้อมอื่น
 
  คุณสมบัติของหลอด LED
 
•  หลอด LED ที่ให้แสงสีแดงผลิตจากสาร AllnGaP (Aluminium Indium Gallium Phosphide) และหลอด LED ที่ให้แสงสีเขียวผลิตจากสาร InGaN (Indium Gallium Nitride)
•  อุณหภูมิการทำงานของหลอด LED อยู่ระหว่าง - 40 o C ถึง + 7 0 o C
•  หลอด LED ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 100 , 000 ชั่วโมง
•  ความยาวคลื่นแสงที่อุณหภูมิ Ta = 25 o C ณ กระแสปกติหลอด LED แต่ละสีต้องอยู่ในช่วงต่าง ๆ ดังนี้
•  สีแดง ที่ 615 – 650 นาโนเมตร (nm)
•  สีเหลือง ที่ 585 – 597 นาโนเมตร (nm)
•  สีเขียว ที่ 500 – 509 นาโนเมตร (nm)
•  วัสดุที่ห่อหุ้มตัวกำเนิดแสงของหลอด LED เป็นวัสดุที่ทำจาก Optical grade epoxy ชนิดป้องกันแสง UV

 

สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์( Solar Power Traffic Flashing Light )

 

    สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่ทำขึ้นเพื่อติดตั้งในบริเวณที่ไฟฟ้าเข้าถึงลำบาก หรือไม่มีไฟฟ้าในจุดที่ติดตั้งนั้นๆ การทำงานของสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์จะรับพลังงานแสงอาทิตย์ โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) แผงเซลล์แสงไฟฟ้าและนำไปทำการเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ จากนั้นแบตเตอรี่จะทำหน้าที่จ่ายพลังงานให้กับวงจรควบคุมไฟกระพริบและโคมไฟกระพริบต่อไป
  
  คุณสมบัติทั่วไปของเครื่อง
 
•  เป็นอุปกรณ์สร้างสัญญาณไฟกระพริบชนิด LED
•  รับพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เวลากลางวัน
•  มีระบบชาร์ตไฟให้กับแบตเตอรี่
•  ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในเวลากลางคืนโดยอัตโนมัติ
•  ใช้หลอด LED ชนิความเข้มสูงที่ใช้กับงานจราจรโดยเฉพาะ
•  อายุการใช้งานของหลอด LED มากกว่า 100,000 ชั่วโมง
•  เลือกปรับจังหวะของการกระพริบได้
•  โครงสร้างทำจากโพลีคาร์บอเนต แข็งแรง ทนทาน
•  ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทยที่มีอุณหภูมิสูง
•  มาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP55
•  ผลิตภายในประเทศไทยจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001
•  หมดปัญหาเรื่องอะไหล่ซ่อมบำรุง

 

อุปกรณ์นับเวลาถอยหลังสัญญาณไปจราจรชนิด( LED Countdown Display )

ตามทางแยกต่าง ๆ เรามีโคมสัญญาณไฟจราจรเป็นเครื่องบอกสัญญาณให้รถไปหรือรถหยุด แต่เราจะไม่ทราบเลยว่าอีกนานแค่ไหนจะได้สัญญาณไฟเขียวหรือไฟแดง ทำให้เกิดปัญหามากมาย เช่น รถออกตัวช้าทำให้รถผ่านทางแยกได้น้อยรถสะสมเพิ่มขึ้นเกิดปัญหารถติด รถคันหลังบีบแตรรถคันหน้า เกิดความรำคาญหรือแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุ ฝ่าสัญญาณไฟแดง นี่คือทางเลือกใหม่ที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปด้วย “ เครื่องนับเวลาสัญญาณไฟจราจร Gets ”
เครื่องช่วยทำให้รถที่จอดรอสัญญาณไฟ สามารถทราบเวลาของสัญญาณไฟ โดยทราบเวลาล่วงหน้าว่า อีกกี่วินาที่จะได้สัญญาณไฟเขียว เพื่อจะได้เตรียมตัวออกรถทำให้สามารถเคลื่อนตัวออกได้เร็วและต่อเนื่องขึ้น ลดปัญหาการจราจรหรือทราบเวลาล่วงหน้าว่า อีกกี่วินาทีจึงจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟแดงจะได้พร้อมหยุดรถเพื่อลดอุบัติเหตุ
 
 
มาตรฐานสินค้า
 
ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทนต่อสภาพอากาศในเมืองไทย หมดปัญหาสภาพไฟผิดปกติ เช่น สภาพไฟตก ไฟเกิน นอกจากคุณภาพแล้ว เรายังมีให้เลือกหลายรูปแบบเหมาะกับการใช้งานทุกประเภท พร้อมด้วยทีมงาน วิศวกรและช่างเทคนิคไว้คอยบริการก่อนและหลังการขาย
 
 
หลักการทำงาน
 


Fixed Time Mode

 

Manual Mode

 

 
 
คุณสมบัติทั่วไปของเครื่อง
 
•  เครื่องจะทำการนับเวลาถอยหลังในโหมด Fixed Time และจะหยุดนับเวลาในโหมด Manual หรือโหมดอื่น ๆ โดยแสดงผลเป็น “ - - -
•  สามารถเลือกแบบให้นับเวลาถอยหลังเฉพาะสัญญาณไฟแดง หรือทั้งสัญญาณไฟเขียวและแดง
•  แสดงผลเป็นเลข 3 หลัก หน่วยเป็นวินาที ตั้งแต่ 0 ถึง 999 วินาที
•  แสดงผลเที่ยงตรงด้วยการควบคุมจากไมโครโปรเซสเซอร์
•  มีรูปแบบ LED เป็นแบบเรียงตาม Segment สามารถดูได้ชัดเจนแม้อยู่ระยะไกล ทนทาน กันน้ำได้ 100 %
•  ไม่ต้องต่อสายเพิ่มเติม จากการต่อสายควบคุมสัญญาณไฟตามปกติ
•  น้ำหนักเบาเนื่องจากโครงสร้างแผงแสดงผลทำจากอลูมิเนียม
•  มีฝาเปิดแบบบานพับเพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษา
•  มีให้เลือก 2 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 45 x 75 ซม . สำหรับเสาสัญญาณไฟแบบเสาเตี้ยและขนาดใหญ่ 60 x 100 ซม . สำหรับเสาสัญญาณไฟแบบเสาสูง
 
 
คุณสมบัติทางเทคนิค
•  สัญญาณขาเข้าที่ระบบต้องการคือ สัญญาณไฟเขียว , เหลือง , แดง และ Neutral
•  สามารถทำงานได้ที่แรงดันขาเข้า 130 – 260 โวลท์
•  กินไฟ 20 วัตต์
•  ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP55
   
ขนาดและน้ำหนักของเครื่อง  
•  รุ่นขนาดเล็ก (ไม่มีกะบังหมวก)
•  ขนาดของเครื่อง สูง 4 5 ซม . กว้าง 75 ซม . หนา 8 ซม .
•  ขนาดตัวเลข สูง 35 ซม . กว้าง 20 ซม .
•  น้ำหนัก 18 กิโลกรัม
•  รุ่นขนาดใหญ่ (มีกะบังหมวก)
•  ขนาดของเครื่อง สูง 60 ซม . กว้าง 100 ซม . หนา 8 ซม .
•  ขนาดตัวเลข สูง 49 ซม . กว้าง 26.5 ซม .
•  น้ำหนัก 22 กิโลกรัม