Telephone Ascessories

 

1.SINGLE LINE TELEPHONE FORTH  

ABS พลาสติก , ปุ่มตัวเลขระบบ LASER PRINT (ไม่ลอก) , CONNECTOR MOLEX ชุบทอง 50 ไมครอน  

    1. รุ่น SL-01 เครื่องโทรศัพท์มาตรฐาน
    2. รุ่น HD-01 โทรออกโดยไม่ต้องยกหู
    3. รุ่น SP-01 สนทนาโดยไม่ต้องยกหู

SINGLE LINE TELEPHONE

SL-01/SP-01/HD-01

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ

- ใช้พลาสติก ABS อย่างดี
- ปุ่มตัวเลขพิมพ์ด้วย Laser Print
- รับประกันไม่ลอกตลอดอายุการใช้งาน
- อุปกรณ์ Connector ของ Molex ชุบทอง
- 50 ไมครอนสูงกว่ามาตรฐาน
- โทรออกอัตโนมัติสัมผัสเดียว 3-4 หมายเลข
- โทรออกอัตโนมัติรหัสย่อ 10 หมายเลข
- ปรับเสียงกระดิ่งได้ 3 ระดับ
- Auto Redial หมุนทวนเลขหมายสุดท้าย
- มีปุ่ม Pause สำหรับใช้โทรกับตู้ PABX
- มีปุ่ม Flash สำหรับพักสายเมื่อใช้กับตู้ PABX
- สามารถใส่ค่าหน่วงเวลาโทรออกอัตโนมัติ

คุณสมบัติทั่วไป

SL-01

HD-
01

SP-01

ไม่ต้องยกหู
ขณะโทร

สนทนาโดย
ไม่ต้องยกหู

ปุ่ม Flash สำหรับ PABX

การบันทึก
หมายเลขโทรศัพท์

-


-


0.6
sec

14

x


-


0.6
sec

13

x


x


-0.6 sec

13

 

2.KEY TELEPHONE , เครื่องคีย์ พร้อมฟังชั่นการใช้งานสมบูรณ์แบบ

2.1 FORTH KT-10 (ANALOG KEY PHONE)
2.2 FORTH SDK-20 (DIGITAL KEY PHONE)


KEY TELEPHONE

 

KT-10

  คุณสมบัติ

 

 


 

สมบูรณ์ด้วยปุ่มฟังก์ชั่นใช้งาน สามารถเห็นการใช้งานของสายนอกและสายในทุกหมายเลข
สายในทุกหมายเลข พร้อมจอแสดงวัน วันที่ เดือน เวลา ภาวะการใช้งานสามารถกดปุ่มเรียกสายนอกหรือสายในเพียงปุ่มเดียว มีหลายรุ่นให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม
- หน้าจอ 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด
นอกจากสามารถแสดงวัน วันที่ เดือน เวลา ยังสามารถแสดงหมายเลขที่โทรออกไป เวลาที่ใช้ในการสนทนาและยังแสดงหมายเลขภายในที่เรียก
มาอีกทั้งยังแสดงฟังก์ชั่นที่ใช้งานอยู่ เช่น ประชุมสาย , การโทรภายใน เป็นต้น
-สนทนาโดยไม่ต้องยกหู (Full Handfree Operation)
สามารถสนทนาโต้ตอบหรือโทรออก โดยไม่ต้องยกหูซึ่งจะช่วยงานได้อย่างมากสำหรับนักธุรกิจที่มีงานยุ่ง
- ไฟ LED สีแสดงสถานะการใช้งาน
ทำให้รู้สถานะการใช้งานของเครื่องภายในใด ๆ และสถานะการใช้งานของสายนอก มีไฟแสดงการฝากข้อความ และไฟแสดงว่ามีการตั้งโปรแกรมห้ามรบกวน
- การประชุม 3 สาย
ด้วยปุ่ม CONF ทำให้ท่านสามารถจัดการประชุม 3 สายได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าจะเป็นการประชุม 2 สายนอก 1 สายใน หรือ 2 สายใน 1 สายนอก

 

SDK-20

  คุณสมบัติ

 

 


 

ด้วยปุ่ม Soft Key สุดอัจฉริยะ ทำให้การใช้งานทำได้สะดวก ง่ายดายไม่ต้องจำ ทั้งการประชุมสาย (Conference) การโอนสาย การประกาศ (Paging) รวมทั้งเป็นเครื่องคิดเลข และสมุดโทรศัพท์ ที่เรียกใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส
- รูปแบบทันสมัย ออกแบบสวยงาม ปรับระดับได้ พร้อมระบบ Handfree สมบูรณ์แบบด้วย Soft Key 3 ปุ่ม และ 2 ปุ่ม Up/Down ทำให้เรียกใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้ง่ายดาย

- ระบบ Multiline สำหรับ Operator เพื่อการสลับการสนทนาหลาย ๆ สายพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย

- สามารถบันทึก Memory ได้ทั้งชื่อและเบอร์โทร 400 หมายเลข พร้อมระบบค้นหาจากชื่อหรือเบอร์โทร

- สามารถแสดงหมายเลขล่าสุด แยกสายใน-สายนอกทั้งโทรเข้า, โทรออกและ Missed Call ล่าสุดอย่างละ 10 หมายเลขพร้อมวันเวลาที่ใช้

- พร้อม Speedcall 20 ปุ่ม และสามารถต่อ DSS เพิ่มได้

- แยกเสียงเรียกเข้าหรือเสียงดนตรี 24 เสียง

- สามารถตั้งห้ามรบกวนหรือฝากสายได้

- สามารถใช้เป็นเครื่องคิดเลข, นาฬิกาปลุกตามเวลานัดหมาย

- ความสามารถอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการสื่อสารของท่านอย่างแท้จริง

3.DIRECT STATION SELECTION


DSS 64 ปุ่ม แสดงสถานะการใช้งานของสายนอก และสายใน พูดโต้ตอบโดยไม่ต้องยกหู และต่อหมายเลขภายใน โดยกดเพียงปุ่มเดียว


DSS Console


DSS Console : สำหรับโอเปอร์เรเตอร์หรือผู้บริหารเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร มีหน้าจอแสดงสถานะและเมนูการใช้งาน ตลอดจนหมายเลขโทรเข้า ใช้งานสะดวกด้วยปุ่ม Soft Key สำหรับ DSS Console มีปุ่มกดถึง 64 ปุ่ม โดยแต่ละปุ่มสามารถโปรแกรมได้โดยอิสระว่าจะให้เป็นสายนอกหรือสายใน พร้อมไฟแสดงสถานะการใช้งาน

 

4.AUTO POWER ON/OFF SWITCH


สำหรับ เปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ประตูไฟฟ้า , ไฟแสงสว่าง , เครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในการประกาศ เป็นต้น

AUTO POWER ON /OFFชุดระบบ เปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า
ใช้สำหรับเปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อาทิ ประตูไฟฟ้า ,
ไฟแสงสว่าง หรือ เครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในการประกาศ (Paging)

 

5.CO LINE POWER FAILURE TRANSFER
สำหรับต่อสายตรง กรณีไฟฟ้าขัดข้อง และแบตเตอรี่สำรองจ่ายไฟหมดแล้ว

CO LINES POWER FAILURE TRANอุปกรณ์ต่อสายตรงอัตโนมัติกรณีไฟฟ้าดับ
สำหรับต่อสายตรงให้ในกรณีไฟฟ้าขัดข้องและแบตเตอรี่
สำรองไฟจ่ายไฟหมดแล้ว

 

6.AC LINE PROTECTION
ป้องกันอุปกรณ์ จากไฟฟ้าลัดวงจร , ฟ้าผ่า ที่เข้ามาทางระบบไฟ

AC LINE PROTECTIONอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วเข้าทาง AC
(AC Line Protector)
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง
จากฟ้าผ่าและไฟฟ้าลัดวงจร ไม่ให้เข้ามาทำความเสียหายให้กับระบบ

 

8.SYSTEM BATTERY BACK UP

แบบ MAINTENANCE FREE , ขนาด 24 V 7 AMP/HR.

SYSTEM BATTERY BACK UPอุปกรณ์สำรองไฟ กรณีไฟฟ้าดับ (Back Up Battery)
ขนาด 24 V. 7 Amp/Hr เป็นแบบ Maintenance free ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน รับและจ่ายไฟให้ตู้สาขาโทรศัพท์ได้โดยตรง